aratron aratron 1 aratron 1

Dani Trading A/S salgs- og leveringsbetingelser for B til B salg


Alle leverancer fra Dani Trading A/S sker i henhold til ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER
for leverancer af maskiner og andet teknisk, elektrisk og elektronisk udstyr (NL 92) med
nedenstående tilføjelser.
Eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den af køber afgivne ordre eller accept
finder ikke anvendelse, medmindre der indgås anden skriftlig aftale med Dani Trading A/S herom.

1. TILBUD OG PRISER
Tilbud afgivet af Dani Trading A/S har højst gyldighed i 10 dage efter modtagelse. Tilbud
afgives med forbehold for mellemsalg, hvilket også omfatter Dani Trading A/S’s
underleverandører. Såfremt underleverandører ændrer priser, tilbud m.v. overfor Dani Trading
A/S, har Dani Trading A/S ret til at træde tilbage fra det af Dani Trading A/S givne tilbud. Dani
Trading A/S har til enhver tid ret til at ændre sine prislister. Medmindre anden aftale er indgået,
finder salg sted i henhold til den prisliste der er gældende på ordrebekræftelses dagen.
Opgivne priser er eksklusive merværdiafgift og forsendelsesemballage og er baseret på de
ved tilbudets afgivelse herskende prisforhold for materialer, arbejdslønninger og
transportudgifter.

2. LEVERINGSBETINGELSER
Levering sker ab fabrik/ex works, Kolding. For værksleverancer sker levering også ab fabrik
hvor intet andet er aftalt, forsendelse sker for købers regning og risiko. Dersom anden aftale
ikke er indgået, er Dani Trading A/S berettiget til at vælge transportmidler og transportveje.

3. LEVERINGSTID
Levering op til 10 arbejdsdage før eller efter et angivet leveringstidspunkt er i enhver
henseende at anse for rettidig levering, medmindre andet er aftalt. Den anførte leveringstid er
med forbehold for mangelfrie og rettidige leverancer fra Dani Trading A/S’s underleverandører,
samt i tilfælde af force majeure, jf. NL 92 pkt. 37.

4. BETALINGSBETINGELSER
Betalingsbetingelser fremgår af ordrebekræftelsen, ellers netto kontant. Ved betaling efter
forfald tilskrives renter med 2% pr. måned.

5. EJENDOMSFORBEHOLD
Ejendomsretten til det solgte forbliver hos Dani Trading A/S, indtil den fulde købesum er erlagt.

6. RETUREMBALLAGE
Kasser eller anden emballage, der er debiteret særskilt, vil blive krediteret, såfremt dette
returneres franco i ubeskadiget stand.

7. INDIREKTE TAB
Dani Trading A/S er i intet tilfælde ansvarlig for drifttab, avancetab eller andet indirekte tab.

8. TVISTER OG LOVVALG
Tvistigheder i anledning af en leverance af gøres ved anvendelse af dansk ret, enten af det
danske voldgiftsinstitut eller retten i Kolding/Vestre Landsret efter Dani Trading A/S’s valg.

9. NL 92
Alle leverancer sker i henhold til bestemmelserne i NL 92, medmindre andet udtrykkeligt
fremgår af ovenstående. Alle købere, som ikke er fortrolige med bestemmelserne i NL 92, kan
rekvirere et eksemplar heraf ved henvendelse til Dani Trading A/S.

10. Persondatapolitik, cookies og videregivelse af personoplysninger
Dani Trading A/S ("DT") er dataansvarlig for de personoplysninger, som køber afgiver i forbindelse med køb på DT webshop.

10.1 Hvilke oplysninger indsamles
Hvis køber vælger at foretage køb på DT webshop, indsamles nedenstående personlige oplysninger:
Navn, adresse, telefonnummer, e-mail samt adgangskode. Desuden registreres alternativ leveringsadresse, hvis køber indtaster en sådan i forbindelse med købet. I tillæg vil oplysninger om købers ordre historik blive registreret under ”Stamdata”.

10.2 Behandling af personoplysninger
DT behandler oplysninger om køber med det formål at levere varer. Formålene med behandlingen er endvidere kundeadministration og kundeservice, opfyldelse af den indgåede købsaftale, gennemførelse af betalinger, behandling af eventuelle reklamationer eller udnyttelse af fortrydelsesretten, samt statistik som anvendes kun til at optimere webshoppen

10.3 Videregivelse af personoplysninger
Personoplysninger afgivet på DT webshop videregives kun til:
- DT interne afdelinger
- Udvalgt og betroede tredjemænd, der kan benytte personoplysninger med henblik på at levere varer som køber har bestilt.

10.4 Cookies
En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser og for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies og de kan ikke indeholde virus. DT anvender cookies på DT webshop. Den anvendte type cookie er udelukkende til brug for statistik til Google Analytics, der anvendes i forbindelse med at øge brugervenligheden på vores hjemmeside. For at kunne prioritere og udvikle de mest besøgte sider på hjemmesiden, opgør vi periodisk en statistik over brug af siden. Statistikken anvendes udelukkende internt i opsummeret form til at se, hvilke sider og browsere vores brugere anvender mest. Data om den enkelte brugers anvendelse af tjenesterne videregives eller sælges ikke til tredjepart. Du kan afvise cookies på din computer i indstillinger af din browser. Ved ikke at tillade cookies er der hjemmesider hvis funktionalitet er afhængig af cookies, der ikke længere virker som tilsigtet. En cookie befinder sig på din computer, så det er altid muligt for dig at se, ændre eller slette cookies. Du styrer selv cookies, idet du i browseren vælger avancerede cookieindstillinger under internetindstillinger og tilføjer domæner, hvorfra du vil blokere cookies. Individuelle cookies, eller alle de cookies som er gemt på din computer, kan slettes uden videre.

10.5 Generelle bestemmelser om behandling af personoplysninger
Bliver den dataansvarlige gjort opmærksom på, at oplysninger registreret om køber er forkerte eller vildledende, er den dataansvarlige berettiget og forpligtet til at rette eller slette oplysningerne, således at behandlingen kan ske på et korrekt grundlag.
Det er frivilligt, om køber vil give den dataansvarlige de ønskede oplysninger i forbindelse med registreringen på DT webshop og ved køb af varer, men i så fald er den dataansvarlige berettiget til at afvise betjening af køber.
Som registreret hos DT webshop har køber altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Køber har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om køber, ligesom køber kan forlange, at urigtige eller vildledende oplysninger slettes, blokeres eller berigtiges. Disse rettigheder har køber efter reglerne om behandling af personoplysninger og henvendelse i forbindelse hermed rettes til den dataansvarlige via. mail@danitrading.dk.

Køber har ligeledes altid mulighed for at tilbagekalde eventuelle samtykker, som køber måtte have afgivet. Dette kan ske ved at ringe til 7550 5424 eller send e-mail til mail@danitrading.dk

Personoplysninger registreret om køber vil blive slettet, når det ikke længere er nødvendigt at behandle eller opbevare oplysningerne i relation til ovenstående formål, medmindre den dataansvarlige er forpligtet til at opbevare oplysningerne længere i medfør af lovgivningen. Oplysningerne kan endvidere opbevares i en længere periode i anonymiseret form.

Betingelser gældende fra 24-05-2018.